Ograniczanie utraty krwi
na oddziale Intensywnej Opieki Noworodków

Ograniczanie utraty krwi
na oddziale Intensywnej Opieki Noworodków

Ograniczanie utraty krwi
na oddziale Intensywnej Opieki Noworodków

Trudności i kompromisy w opiece nad najdelikatniejszymi pacjentami

Zapewnianie najlepszej opieki najdelikatniejszym pacjentom oddziału Intensywnej Terapii Noworodków [ang. NICU] pociąga za sobą liczne wyzwania i kompromisy. Niekiedy pozyskiwanie niezbędnych lekarzom informacji o pacjentach odbywa się sporym kosztem. W przypadku, gdy zespół zajmujący się opieką nad noworodkami musi ocenić, jak pacjent reaguje na wsparcie oddechowe, tradycyjnie wykonuje się pobranie krwi. Pobieranie krwi może jednak wiązać się z utratą krwi, bólem oraz zagrożeniem wywołania stanu zapalnego u niemowlęcia.

Dlaczego musimy wentylować pacjentów oddziału Intensywnej Terapii Noworodków?

Opieka nad wcześniakami wymaga 1) wentylowania niewykształconych do końca płuc oraz 2) ochrony mózgu, które często cechuje niedojrzała regulacja krwiobiegu, przed krwotokami dokomorowymi i innymi komplikacjami.
Aby stwierdzić, czy wsparcie oddechowe otrzymywane przez tych pacjentów jest odpowiednie, lekarze muszą monitorować poziom gazów we krwi będących miarodajnymi wskaźnikami stanu pacjenta. Jednym z najważniejszych jest dwutlenek węgla (CO2).
W celu zapoznania się z pełną treścią raportu wypełnij formularz na tej stronie.

Uzyskaj pełen raport: