Nieinwazyjne monitorowanie, które umożliwia mniej inwazyjne leczenie.

Rodzaj placówki medycznej:

WIĘCEJ

Dokładnie uzupełnij brakujące dane pomiędzy kolejnymi gazometrami.

Ciągłe, dokładne, nieinwazyjne monitorowanie przezskórne (TCM) umożliwia lepsze dostosowanie wentylacji i wspomaganie podczas odzwyczajania.

Dokładnie uzupełnij brakujące dane pomiędzy kolejnymi gazometrami.

Ciągłe, dokładne, nieinwazyjne monitorowanie przezskórne (TCM) umożliwia lepsze dostosowanie wentylacji i wspomaganie podczas odzwyczajania.

Dokładnie uzupełnij brakujące dane pomiędzy kolejnymi gazometrami.

Ciągłe, dokładne, nieinwazyjne monitorowanie przezskórne (TCM) umożliwia lepsze dostosowanie wentylacji i wspomaganie podczas odzwyczajania.

Dokładność

Podstawą naszych rozwiązań jest zapewnienie dokładności

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest częścią naszej technologii technologię, zapewniając ciągłą ocenę, która może ukierunkować leczenie i ograniczyć potencjalne powikłania

Prostota

Rozwiązania zaprojektowane w celu wspierania świadomego podejmowania decyzji klinicznych i zwiększania bezpieczeństwa pacjentów

Dowiedz się, dlaczego wiodące szpitale ufają rozwiązaniom firmy Sentec

Dokładność

Podstawą naszych rozwiązań jest zapewnienie dokładności

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest częścią naszej technologii technologię, zapewniając ciągłą ocenę, która może ukierunkować leczenie i ograniczyć potencjalne powikłania

Prostota

Rozwiązania zaprojektowane w celu wspierania świadomego podejmowania decyzji klinicznych i zwiększania bezpieczeństwa pacjentów

Dokładność

Podstawą naszych rozwiązań jest zapewnienie dokładności

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest częścią naszej technologii technologię, zapewniając ciągłą ocenę, która może ukierunkować leczenie i ograniczyć potencjalne powikłania

Prostota

Rozwiązania zaprojektowane w celu wspierania świadomego podejmowania decyzji klinicznych i zwiększania bezpieczeństwa pacjentów

Dowiedz się, dlaczego wiodące szpitale ufają rozwiązaniom firmy Sentec

Monitorowanie czynności poszczególnych obszarów płuc przy łóżku pacjenta.

System LuMon™ wykorzystuje elektryczną tomografię impedancyjną (EIT), umożliwiając klinicystom ciągłą, nieinwazyjną wizualizację czynności poszczególnych obszarów płuc przy łóżku pacjenta.

Monitorowanie czynności poszczególnych obszarów płuc przy łóżku pacjenta.

System LuMon™ wykorzystuje elektryczną tomografię impedancyjną (EIT), umożliwiając klinicystom ciągłą, nieinwazyjną wizualizację czynności poszczególnych obszarów płuc przy łóżku pacjenta.

Dynamicznie

Wizualizacja rozkładu powietrza w płucach w czasie rzeczywistym

Praktyczne wykorzystanie

Wgląd w czynność poszczególnych obszarów płuc w celu lepszej oceny sytuacji klinicznej

Inteligentne

Automatyczne śledzenie pozycji pacjenta

Dowiedz się,
jak EIT może pomóc
klinicystom

Dynamicznie

Wizualizacja rozkładu powietrza w płucach w czasie rzeczywistym

Praktyczne wykorzystanie

Wgląd w czynność poszczególnych obszarów płuc w celu lepszej oceny sytuacji klinicznej

Inteligentne

Automatyczne śledzenie pozycji pacjenta

Dynamicznie

Wizualizacja rozkładu powietrza w płucach w czasie rzeczywistym

Praktyczne wykorzystanie

Wgląd w czynność poszczególnych obszarów płuc w celu lepszej oceny sytuacji klinicznej

Inteligentne

Automatyczne śledzenie pozycji pacjenta

Dowiedz się, jak EIT może pomóc klinicystom

Ból a mózg noworodka

Pacjenci na oddziale intensywnej terapii noworodka należą do najdelikatniejszych hospitalizowanych osób, jednak badania wykazały, że każdego dnia u noworodków wykonywanych jest aż 17 bolesnych zabiegów. Wiele bolesnych procedur jest związanych z pobieraniem krwi do testów laboratoryjnych stosowanych do monitorowania pacjentów i wspomagania miareczkowania.

Ból a mózg noworodka

Pacjenci na oddziale intensywnej terapii noworodka należą do najdelikatniejszych hospitalizowanych osób, jednak badania wykazały, że każdego dnia u noworodków wykonywanych jest aż 17 bolesnych zabiegów. Wiele bolesnych procedur jest związanych z pobieraniem krwi do testów laboratoryjnych stosowanych do monitorowania pacjentów i wspomagania miareczkowania.

Zachęcamy do współpracę z nami, aby zapewnić mniej inwazyjne leczenie.

Porozmawiaj o tym, jak można wykorzystać nasze rozwiązania w Twojej praktyce i jak mogą one wspierać Twoje terapeutyczne cele.