Monitorowanie przezskórne dla anestezjologów

Anestezjolodzy uczestniczą w leczeniu hospitalizowanych pacjentów niemal na każdym oddziale szpitala. Cyfrowy system monitorowania Sentec zapewnia dokładny pomiar wartości CO2 i SpO2 w celu oceny ciągłej wentylacji i utlenowania, dzięki czemu możliwe jest leczenie pacjentów bez dostępu do dróg oddechowych lub tętnic.

Monitorowanie przezskórne dla anestezjologów

Anestezjolodzy uczestniczą w leczeniu hospitalizowanych pacjentów niemal na każdym oddziale szpitala. Cyfrowy system monitorowania Sentec zapewnia dokładny pomiar wartości CO2 i SpO2 w celu oceny ciągłej wentylacji i utlenowania, dzięki czemu możliwe jest leczenie pacjentów bez dostępu do dróg oddechowych lub tętnic.

Monitorowanie przezskórne dla anestezjologów

Anestezjolodzy uczestniczą w leczeniu hospitalizowanych pacjentów niemal na każdym oddziale szpitala. Cyfrowy system monitorowania Sentec zapewnia dokładny pomiar wartości CO2 i SpO2 w celu oceny ciągłej wentylacji i utlenowania, dzięki czemu możliwe jest leczenie pacjentów bez dostępu do dróg oddechowych lub tętnic.

Ciągłe, dokładne, nieinwazyjne monitorowanie wartości CO2, które jest satysfakcjonujące dla pacjentów i świadczeniodawców w środowisku okołooperacyjnym.

Znieczulenie ogólne 

Pomiar tcPCO2 może ułatwiać dostosowanie wentylacji u pacjentów, którzy wymagają wentylacji strumieniowej lub oscylacyjnej o wysokiej częstotliwości, wentylacji jednego płuca lub którzy mają wydłużone fazy bezdechu.

MAC/sedacja

Głębsza sedacja wiąże się ze zwiększonym ryzykiem upośledzenia oddychania, co sprawia, że monitorowanie wentylacji ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wysokiej jakości opieki.

Niezmienna dokładność

Dane dotyczące tcPCO2 umożliwiają lepsze oszacowanie wartości PaCO2 niż pomiar etCO2 w przypadku znieczulenia klatki piersiowej, wentylacji jednego płuca i zabiegów wykonywanych u osób dorosłych z ciężką otyłością i niezgodnością V/Q.

Post-OP

Pomiar tcPCO2 pozwala na monitorowanie depresji oddechowej u pacjentów, u których stosowane są pompy PCA oraz występują czynniki wysokiego ryzyka, takie jak POChP.

TCM W ANESTEZJOLOGII

Ciągłe, dokładne, nieinwazyjne monitorowanie wartości CO2 u pacjentów w trakcie operacji, sedacji lub wybudzania.

Technologia Sentec zapewnia dokładny, ciągły pomiar CO2, SpO2 i częstości tętna, niezależnie od metody wentylacji, ułatwiając ocenę hipowentylacji u pacjentów podczas sedacji i/lub po zabiegu. Możliwość umieszczenie czujnika w różnych miejscach na ciele pacjenta ułatwia utrzymanie czystego pola chirurgicznego.

TCM W ANESTEZJOLOGII

Ciągłe, dokładne, nieinwazyjne monitorowanie wartości CO2 u pacjentów w trakcie operacji, sedacji lub wybudzania.

Technologia Sentec zapewnia dokładny, ciągły pomiar CO2, SpO2 i częstości tętna, niezależnie od metody wentylacji, ułatwiając ocenę hipowentylacji u pacjentów podczas sedacji i/lub po zabiegu. Możliwość umieszczenie czujnika w różnych miejscach na ciele pacjenta ułatwia utrzymanie czystego pola chirurgicznego.

Korzyści dla pacjentów

Ciągłe monitorowanie wartości CO2 i SpO2 zapewnia nieprzerwany dostęp do informacji o wentylacji w trakcie zabiegu i po jego zakończeniu, umożliwiając klinicystom wykrycie powikłań i wypełnienie luk pomiędzy ocenami pacjenta.

Niewymagający stosowania maski i kaniuli pomiar tcPCO2 zapewnia wyższy poziom komfortu dla pacjentów oddychających spontanicznie w porównaniu z pomiarem etCO2.

Korzyści dla świadczeniodawców

Lepsza korelacja z wartościami PaCO2 w porównaniu z wartością końcowo-wydechową w przypadku głębokiej sedacji MAC i wysoka dokładność niezależnie od metody wentylacji, częstości oddechów, czy upośledzenia czynności płuc.

Wiele opcji miejsca monitorowania zapewnia ogląd stanu wentylacji i natlenienia pacjenta ORAZ pola operacyjnego.

Korzyści dla świadczeniodawców

Monitorowanie przezskórne może pomóc wykryć hiperkapnię nawet w przypadku prawidłowej wartości częstości oddechów i SpO2, co jest powszechnie spotykane podczas skomplikowanych zabiegów chirurgicznych.

Monitorowane dane mogą być przekazywane do systemów monitorowania pacjenta oraz systemów elektronicznej dokumentacji medycznej (EMR).

EDUKACJA

Poznaj dowody

Dowiedz się więcej o badaniach i zastosowaniach monitorowania przezskórnego w opiece okołooperacyjnej.

EDUKACJA

Poznaj dowody

Dowiedz się więcej o badaniach i zastosowaniach monitorowania przezskórnego w opiece okołooperacyjnej.